ŠVP

Katolické gymnázium Třebíč je otevřená škola podporující rozvoj osobností studentů, zaměřená na výuku jazyků a humanitních oborů.  Vychází z křesťanských hodnot, podporuje individualitu, toleranci, vzájemné pochopení a kritické myšlení. Katolické gymnázium Třebíč nabízí veřejnosti kulturní příležitosti a celoživotní vzdělávání. Je otevřené všem, kdo hledají kulturu, vzdělanost a smysluplné naplnění volného času.

Katolické gymnázium je všeobecně vzdělávací školou se zaměřením na cizí jazyky. Je školou otevřenou a založenou na křesťanských principech, poskytuje žákům základní orientaci v náboženské problematice s primárním zaměřením na učení katolické církve. Klademe důraz na přátelskou atmosféru a dobré mezilidské vztahy nejen mezi pedagogy navzájem, ale i mezi učiteli a žáky a žáky navzájem. Stabilizovaný pedagogický sbor včetně externích učitelů spolu s vedením školy je tvořen výraznými osobnostmi a snaží se být vzorem nejen po stránce pedagogické a odborné, ale i lidské. Preferujeme plnou odbornou i pedagogickou kvalifikovanost učitelů a jejich neustálý profesní růst. Nabízíme zodpovědný a profesionální přístup ke studentům, ke vzdělávání, ke škole a k životu vůbec. Katolické gymnázium Třebíč je všeobecně vzdělávací školou poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Naším hlavním cílem je příprava žáků k náročnému vysokoškolskému studiu. Svým všeobecně koncipovaným základem a možností výběru ze široké nabídky volitelných předmětů podle sklonů, zálib a zvoleného směru VŠ studia připravujeme absolventy především ke studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí.Současně poskytujeme vzdělání pro povolání, jejichž výkon předpokládá široký všeobecný rozhled, znalost cizích jazyků, moderních informačních a komunikačních technologií, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu. Maturant může pokračovat ve studiu i na některé vyšší odborné škole.Výuka cizích jazyků probíhá s výrazně posílenou hodinovou dotací a žáci mají možnost (na státem určených zkušebních místech) na konci studia vykonat mezinárodní či státní jazykovou zkoušku. K důležitým cílům Katolického gymnázia Třebíč patří napomáhat žákům, aby uměli plnohodnotně žít svůj život, stali se osobnostmi vědomými si vlastní lidské důstojnosti, dokázali se flexibilně uplatnit ve světě práce a stali se platnými občany svobodné demokratické společnosti. 

NáhledPřílohaVelikost
Kompletní dokument7.78 MB