Prospěchové stipendium

Od školního roku 2011/2012 se našim studentům vyplácí prospěchové stipendium.

Stipendium se počítá za každé pololetí podle následujících kritérií:

    prospěch do 1,00 (tj. samé jedničky)          300,- /měsíčně

    prospěch s jednou dvojkou                         200,- /měsíčně

 

Stipendium je propláceno vždy v následujícím pololetí (tj. za první pololetí je propláceno v období únor - červen, za druhé pololetí je vypláceno v období září - leden).