Partnerská škola

Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach – partnerská škola Katolického gymnázia

V roce 2006 se naší škole naskytla příležitost získat partnerskou školu v Bavorsku. Švábské město Krumbach, čítající 12 000 obyvatel, je sice od českých hranic poměrně vzdálené, ale více než stovka našich studentů už si od té doby ověřila, že se jim taková cesta za poznáváním, vzděláváním, ale i za přátelstvím rozhodně vyplatí.

Partnerství s gymnáziem v Krumbachu je totiž založeno na výměnných pobytech, které trvají zhruba osm dnů a pro středoškolské studenty představují velmi atraktivní možnost, jak vycestovat za hranice a poznávat novou zemi prostřednictvím její kultury, ale zejména každodenního života a lidí, kteří v ní žijí. Nutnost dorozumění v cizím jazyce přenáší komunikaci z vyučovacích hodin němčiny či angličtiny do autentického jazykového prostředí a plní nezastupitelnou funkci. Žáci si při výměnném pobytu nejen rozšíří slovní zásobu, ale jsou při reakcích pohotovější a odbourávají zábrany jak při porozumění cizímu projevu, tak i u vlastních sdělení. Zpestřením pro německé partnery je jakýsi minikurz češtiny.

Spolupráce se realizuje formou jednotlivých projektů s konkrétním tematickým zaměřením, které zdůrazňují právě aspekt kooperace mezi mladými lidmi i oběma národy či pojem evropanství.

Dosud byly realizovány následující projekty:

- školní rok  2006/2007: „Němci – Češi – Evropané? Co nás dělí, co nás spojuje?“,

- školní rok  2007/2008: „Učit se společně a od sebe navzájem“,

- školní rok  2009/2010: „Poznat evropského souseda a porozumět mu“,

- školní rok 2011/2012: Můj jazyk, tvůj jazyk, naše přátelství“.

 

Právě osobní zkušenost hraje nezastupitelnou roli při odbourávání různých stereotypů, které jsou ve společnosti jinak bohužel nadále přítomné. Již po prvním výměnném pobytu vznikají mezi účastníky přátelství; žáci mají zájem o další kontakty nejen se svým partnerem, ale i s jeho vrstevníky a širším okolím. Německo pro ně přestává být nepoznanou zemí – žáci uvažují o dalších možnostech do budoucna, jako je například práce nebo studium. Zajímají se také více o současnou situaci v Německu a ve srovnání s jejich vrstevníky také více o dějiny Německa a česko-německé vztahy.

Nedílnou součást výměnného pobytu tvoří vedle poznávání rodinného prostředí partnera rovněž různé výlety a exkurze. Při práci na společném projektu ve škole volí koordinátoři různorodé a přiměřené metody a formy – často probíhá ve skupinách, ať už jsou tvořené pouze studenty českými či německými (např. pro naše žáky organizují učitelé z partnerského gymnázia přednášky, zejména o historických nebo zeměpisných tématech), nebo smíšené. Velmi pozitivní je skutečnost, že studenti tráví ve větších smíšených skupinách naprosto spontánně i volný čas (společné výlety, sportování, večerní posezení v čajovnách či klubech).

Naši studenti nejsou se svými německými protějšky v intenzivním kontaktu pouze během výměnného pobytu, vzájemnou komunikaci zahájí už při vybírání partnera a prostřednictvím komunikace na síti jsou v kontaktu mnohdy trvale. Jak ukazují zpětné vazby českých i německých žáků, vznikají mezi účastníky tohoto programu pevná přátelství. Platí to i pro učitele.

Spolupráce s partnerskou školou probíhá pod vedením Mgr. Daniely Mácové a další výměnné pobyty jsou naplánovány na školní rok 2013/2014.

                                                                                                                                                             Mgr. Daniela Mácová

                                                                                                                                                             Mgr. Helena Průžová

Fotogalerie: 
Krumbach září 2012
Krumbach září 2012
Krumbach září 2012
Krumbach září 2012
Krumbach září 2012