Notissima

HISTORIE
SOUBORU

NOTISSIMA
V NOVINÁCH

PROBĚHLÉ
AKCE
NEJBLIŽŠÍ
KONCERTY

OBSAZENÍ
SOUBORU

Pěvecký sbor Notissima je souborem, který funguje pod záštitou Katolického gymnázia Třebíč. Jeho hlavním posláním je rozšířit hudební obzory žákům školy a doplnit tak jejich základní hudební vzdělání.