Modernizace za účelem zvýšení kvality výuky

V průběhu roku 2009 byl realizován projekt „Modernizace Katolického gymnázia Třebíč za účelem zvýšení kvality výuky". Obsahem projektu byla snaha zlepšit předešlý technický stav vybavení a výukových prostředků na Katolickém gymnáziu Třebíč, a to prostřednictvím nákupu nového vybavení školy za účelem rozvoje nových metod výuky.

Došlo k modernizaci odborných multimediálních učeben pro jazyky, fyziku a biologii, které jsou nyní vybaveny špičkovou interaktivní technikou, aby došlo ke zvýšení zájmu o tyto předměty. Žáci mají nyní ideální podmínky pro vzdělávání
srovnatelné s nejlepšími školami v regionu. Projekt tak bude mít do budoucna pozitivní vliv na zvyšování úrovně vzdělání v regionu a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na Katolickém gymnázium Třebíč. V minulosti bylo vybavení jednotlivých učeben zastaralé a modernizace byla v tomto ohledu naprosto nevyhnutelná. Moderní technika a nové pomůcky jsou v  současné době nutnou podmínkou pro výuku všech předmětů. 

Projekt je hrazen z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie.

 

Název projektu: Modernizace Katolického gymnázia Třebíč za účelem zvýšení kvality výuky
Číslo projektu: CZ 1.11/3.2.00/02.00814
Povinná publicita - fotodokumentace

 

Zmodernizovali jsme atrium: pro studium i pro odpočinek

V areálu školy máme atrium, tedy otevřený venkovní prostor, ze kterého gymnázium vybudovalo venkovní učebnu a místo pro trávení volných chvil a přestávek. „Atrium bylo součástí kapucínského kláštera, v jehož prostorech gymnázium působí. Tento prostor jsme využívali ke koncertům a při projektových dnech. Chtěli jsme však toto krásné místo ještě lépe využít, proto jsme zde vytvořili venkovní učebnu,“ popisuje Miriam Dufková.

Nejdříve bylo potřeba upravit terén a trávník. Pak byla položena dřevěná podlaha a atrium bylo dovybaveno dřevěným nábytkem, stoly a lavicemi. Úpravy proběhly během července a srpna 2011.

Atrium je funkční mimo zimní období, protože se jedná o venkovní prostor. „Předpokládáme, že od března už bude využíváno studenty. Přestávky na čerstvém vzduchu budou velmi příjemné. Na jaro připravujeme do atria pořídit ještě velké slunečníky,“ těší se ředitel Pavel Krška. 

Fotogalerie: 
Učebna biologie
Učebna biologie
Učebna biologie
Učebna fyziky
Učebna fyziky
Učebna fyziky
Učebna jazyková – multimediální
Učebna jazyková – multimediální
Učebna jazyková – multimediální