Katolické gymnázium dnes

Studijní obory: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)  

                            79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

Areál školy tvoří 12 kmenových tříd, 5 tříd pro dělenou výuku, specializované učebny a laboratoře, hudebna, rekonstruovaná, moderně zařízená tělocvična, hřiště, školní kaple, galerie, koncertní sál — aula, knihovna, studovna, studentský klub, čajovna a herna stolních deskových her. Navazujeme na tradici serafínské školy, která byla přerušena čtyřicetiletým obdobím totality v Československu. Škola působí znovu od roku 1993. Zřizovatelem je Biskupství brněnské. 

Integrace do veřejného života 

 • Slavnostní vernisáže. Výstavy a výuka ve školní galerii „Chodba”. Prezentace děl profesionálních výtvarníků i prací studentů
 • Nokturna a koncerty profesionálních umělců i studentů v historické aule školy
 • Přeshraniční aktivity, exkurze
 • Výměnné pobyty studentů
 • Semináře a školení pro veřejnost
 • Pořádání sportovních turnajů a soutěží pro veřejnost
 • Poskytování tělocvičny sportovním oddílům
 • Jazykové kurzy pro veřejnost
 • Adopce na dálku (Indie, Keňa, Uganda)
 • Vítání prázdnin a jiné akce pro děti z našeho města
 • Setkávání maminek s dětmi
 • Snaha o pomoc lidem v nouzi organizací sbírek pro charitativní účely
 • Semináře duchovní obnovy
 • eTwinning - internetové partnerství škol v EU

Katolické gymnázium Třebíč je církevní školou, která nabízí všeobecné gymnaziální vzdělání (včetně plně dotovaných přírodovědných předmětů a informační technologie) s důrazem na humanitní obory (předmět: základy společenských věd), cizí jazyky (živé jazyky a latina), náboženskou (předmět: náboženská výchova), etickou a osobnostní formaci studentů (předměty: etika a strategie osobnostního rozvoje). Proces vzdělání i formace na naší škole vychází z katolické věrouky, morálky, spirituality i antropologie a opírá se o obecné principy katolického školství; podporuje individualitu, toleranci, vzájemné pochopení a kritické myšlení. 

Katolické gymnázium je otevřeno žákům bez rozdílu jejich náboženského přesvědčení nebo vyznání. Nezbytným předpokladem těch, kdo mají zájem o studium na naší škole, a jejich zákonných zástupců, je však akceptování křesťanské identity školy, specifického charakteru vzdělání a formace, které naše gymnázium poskytuje, a křesťanských hodnot, o něž se život školy opírá. Křesťanská identita školy se odráží v přístupu k žákům a v celkové atmosféře života školního společenství při zachování náboženské svobody vyučujících a žáků. Studenti se mohou jedenkrát týdně účastnit mše svaté, která není povinná, ale je zasazena do rozvrhu hodin, aby byla žákům lépe dostupná. Povinná je pouze účast žáků na mši svaté, která se každoročně slaví v rámci slavnostních okamžiků života školy, např. zahájení a ukončení školního roku, předávání maturitních vysvědčení apod.