Historie školy

1686Příchod kapucínů do Třebíče
1690Dostavěn kapucínský klášter v Třebíči
1870Zakládání serafínských škol pro výchovu chudé mládeže
1934Založena Serafínská škola v Třebíči
1950Násilné zrušení kláštera i školy komunistickým režimem
1989Konec komunistické totality
1992Obnovení církevní školy v Třebíči, založení Katolického gymnázia v Třebíči
1993Zahájení vyučování v provizorní budově (49 studentů ve dvou třídách prvního ročníku)
1999 — 2000Rekonstrukce prostorů bývalého kláštera kapucínů a serafínské školy
1999Stěhování do upravených prostorů
2000Slavnostní žehnání školy
2002Obnovení činnosti Klubu přátel Katolického gymnázia
200310. výročí působení školy ve městě
2004Rozsáhlá rekonstrukce a modernizace interiéru tělocvičny
2005Zpracována architektonická studie pro rekonstrukci a renovaci areálu
2005Zahájení oprav střechy a krovů kvadratury bývalého kláštera
2006Katolické gymnázium Třebíč se stalo školskou právnickou osobou
2008Oslava 15. výročí gymnázia
2013Oslavy 20. výročí gymnázia

 


V letech 1934 — 1935 byla ke klášteru přistavěna budova serafínské školy. V období 2. světové války byla využívána jako nemocnice. Po roce 1950 sloužila veřejným účelům. Byla zde situována některá nemocniční oddělení a vojenská správa. V roce 1963 našla v budově útočiště SPŠ strojnická. V průběhu jejího působení byly zřízeny nové dílny, laboratoře a tělocvična.


Ředitelkou byla jmenována Mgr. Marie Velebová. Díky pochopení MÚ v Třebíči byl za symbolické nájemné zajištěn prostor pro vyučování v budově školy na ulici 9. května. Koncem roku byl založen Klub přátel Katolického gymnázia s předsedou JUDr. Ing. Jiřím Karasem. Posláním Klubu je pomáhat škole a podporovat ji. Dnem 1. 9. 1997 jmenována druhou ředitelkou Mgr. Eva Hortová.


Po uvolnění klášterní budovy k 1. 7. 1999 začala rozsáhlá rekonstrukce, na níž se kromě stavebních firem podíleli všichni pedagogové, mnozí studenti, absolventi, rodiče a příznivci školy. Školní rok 1999/2000 byl dnem 1. 9. zahájen už v těchto z větší části rekonstruovaných prostorech. Opravy a úpravy pokračovaly již za plného provozu školy a vrcholem byla úplná vnitřní rekonstrukce tělocvičny, k níž došlo v průběhu prázdnin roku 2004.


Do areálu bývalého kapucínského kláštera na Jejkově (Otmarova ulice) se naše gymnázium přestěhovalo v průběhu hlavních prázdnin roku 1999. Díky novým a větším prostorům byl umožněn růst počtu tříd až na dnešní stav, tj. 12. V novém areálu bylo také možno vybudovat vlastní počítačovou učebnu, specializované učebny fyziky, chemie, bilogie, zeměpisu a prostory pro volnočasové aktivity.


K 1. 7. 2004 byl biskupem brněnským, Mons. Vojtěchem Cikrlem, novým ředitelem Katolického gymnázia v Třebíči jmenován Mgr. Pavel Krška.