Dárcovství a sponzoring

Vážení příznivci a sponzoři naší školy,

Katolické gymnázium Třebíč se neustále snaží zkvalitňovat svou práci jak ve vzdělání a výchově našich studentů, tak v nabídce mimoškolní činnosti a akcí pro veřejnost.

V současné době provádíme částečnou úpravu areálu školy, která výrazně zlepší studijní podmínky našich žáků i prostory pro kulturní akce pro veřejnost. Jde o zřízení a vybavení učebny religionistiky a zároveň studovny v přízemí původního kláštera a o úpravu atria (dřívějšího rajského dvora) na víceúčelovou venkovní učebnu.

Velmi nás proto zaujala nabídka církevního sdružení Renovabis, vypsaná Českou biskupskou konferencí speciálně pro církevní školy. Ze získaného grantu a dalších finančních zdrojů hodláme pořídit jak zmíněnou novou učebnu religionistiky včetně vybavení, tak zprovoznit venkovní učebnu v atriu školy, která má sloužit rovněž jako relaxační zóna, studovna pro volné hodiny a jako důstojný prostor při akcích pro veřejnost. Již hotovou část realizace úprav atria si můžete prohlédnout na fotografiích.

Z fondu Renovabis nám bylo přiděleno 80 tisíc Kč, ovšem celková hodnota projektu spolu s nutnými stavebními úpravami přesáhne 230 tisíc Kč; celkově tak aktuálně potřebujeme získat částku nejméně 150 tisíc Kč.

Dovolujeme si Vás proto touto cestou požádat o finanční, případně materiální pomoc. Sponzorské dary si mohou firmy a soukromí podnikatelé zahrnout do nákladů a tím si snížit základ daně ze zisku (zákon č. 586/1992 Sb., § 15, odst. 8). Budeme Vám velmi vděčni za jakýkoli obnos.

V případě Vašeho finančního daru sepíšeme oficiální darovací smlouvu se všemi náležitostmi, které k ní patří, a pokud nebudete proti, budete uvedeni jako sponzoři školy na našich internetových stránkách a ve Výroční zprávě školy.

Předem a opravdu ze srdce děkujeme za Vaši štědrost.

Mgr. Pavel Krška
ředitel školy

Fotogalerie: 
Dárcovství a sponzoring
Dárcovství a sponzoring
Dárcovství a sponzoring